Produk Hukum

Kategori No Tahun Tentang
PP 1 1947

Bea Masuk dan Bea Keluar

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status: Batalkan Osamu Seirei No. 46 / 1943
PP 20 1947

Pinjaman Negara dengan Mengeluarkan Promes Negara

 • Ditetapkan: 26 Juli 2017
 • Diundangkan: 26 Juli 2017
 • Status: Menjadi UU No. 30 th 1947
PP 21 1947

Pembentukan Komisaris Negara di Luar Jawa

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status: Menjadi UU No. 35 Th 1947
PP 22 1947

Pembentukan Mahkamah Tentara Sementara

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status: Dicabut dg UU No. 7 th. 1947
PP 23 1947

Pembentukan Mahkamah Tentara di Daerah Terpencil

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status:
PP 24 1947

Sumpah Jabatan Pegawai Polisi

 • Ditetapkan: 04 September 1947
 • Diundangkan: 04 September 1947
 • Status: Dicabut dg Perpres No. 11 Th 1959
PP 25 1947

Peraturan Mengadakan Perubahan dlm PP 1947 dari hal Penyelenggaraan Rumah

 • Ditetapkan: 30 September 1947
 • Diundangkan: 30 September 1947
 • Status:
PP 26 1947

Peraturan Memuat Perubahan PP No. 7 jo. No. 18 Th. 1947 Tentang Permohonan Grasi

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status: Diubah dg PP No. 3 Th. 1948
PP 2 1947

Bahan Industri Negara

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status:
PP 3 1947

Peraturan untuk Mengubah Bentuk Materai Tempel, Materai dagang dan Materai Upah

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status: Di Ubah dg PP No. 12 Th. 1948
PP 4 1947

Mengadakan Mahkamah Tentar Luar Biasa di Purwakarta, Sukabumi, Sibolga dan Kotaraja

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status:
PP 5 1947

Kewargaan Negara Seseorang

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status:
PP 6 1947

Menghapuskan Larangan Keluar Masuk Barang dari dan ke Daerah

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status:
PP 7 1947

Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status: Di Ubah dg PP No. 18 & 26 th 1947, No. S 1 Th. 1948 & No. 3 & 16 Th 1948
PP 8 1947

Pemerintahan Sumatera

 • Ditetapkan: 28 April 1947
 • Diundangkan: 28 April 1947
 • Status:
PP 9 1947

Mendirikan Kantor Untuk Mengurus Perusahaan Perkebunan Milik Bangsa Asing yang Dikuasai oleh Negara

 • Ditetapkan: 30 April 1947
 • Diundangkan: 30 April 1947
 • Status: Dicabut dg PP No. 12 Th. 1960
PP 10 1947

Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, Panitera serta Panitera Pengganti pada Pengadilan Tentara

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status: Di Ubah dg PP No. 19 th 1947 & No. S 3 Th 1947
PP 11 1947

Mengurus Barang yang Dirampas dan BArang Bukti

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status: Di Ubah dg PP No. 43 Th 1948
PP 12 1947

Badan Exploitasi Tambang Negara

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status:
PP 13 1947

Ongkos Jalan Untuk Pegawai Negeri Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status:

Situs Terkait