Produk Hukum

Kategori No Tahun Tentang
PP 12 1948

Perubahan Dalam Undang-Undang Bea Materai 1921

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status:
PP 13 1948

Jaminan Tersedianya Tanah-Tanah Oleh Kelurahan-Kelurahan Guna Perusahaan-Perusahaan Pertanian di Daerah Surakarta dan Yogyakarta

 • Ditetapkan: 12 Juni 2017
 • Diundangkan: 12 Juni 2017
 • Status:
PP 14 1948

Perantaraan Bank-Bank Pemerintah Dalam Peredaran Uang Berhubung dengan Adanya Uang Palsu

 • Ditetapkan: 23 Juni 2017
 • Diundangkan: 23 Juni 2017
 • Status: Dicabut dg UU No. 34 Th. 1948
PP 15 1948

Menghitung Ternak Dalam Th. 1948

 • Ditetapkan: 09 Juli 2017
 • Diundangkan: 09 Juli 2017
 • Status:
PP 16 1948

Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Th. 1947 Perihal Permohanan Grasi

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status:
PP 17 1948

Pemeriksaan Pesawat Uap

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status:
PP 18 1948

Peraturan Mengubah Peraturan Pemerintah No. 2 Th 1948

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status: Dicabut dg UU No. 3 Th. 1992
PP 19 1948

Surat Tanda Penerimaan Uang Dikeluarkan Oleh Kepala Daerah

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status: Diubah dg PP No. 76 Th. 1948
PP 20 1948

Pemberian Ijin Kepada Pedagang Untuk Menimbun Barang Penting

 • Ditetapkan: 03 September 1948
 • Diundangkan: 03 September 1948
 • Status: Diubah dg PP No. 69 Th. 1948
PP 21 1948

Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status: Diubah dg PP No. 5 & 17 Th. 1949
PP 22 1948

Penghargaan Pengalaman Kerja

 • Ditetapkan: 16 September 1948
 • Diundangkan: 16 September 1948
 • Status: Dicabut dg PP No. 38 Th. 1964
PP 23 1948

Penyesuaian Pegawai Dalam PGP

 • Ditetapkan: 16 September 1948
 • Diundangkan: 16 September 1948
 • Status:
PP 24 1948

Militarisasi JAwatan Kereta Api dan JAwatan Pos, Telegrap dan Telepon

 • Ditetapkan: 21 September 1948
 • Diundangkan: 21 September 1948
 • Status:
PP 25 1948

Peraturan Surat Tanda Hutang Negara

 • Ditetapkan: 21 September 1948
 • Diundangkan: 21 September 1948
 • Status: Diubah dg PP No. 66 Th. 1948
PP 26 1948

Mempercepat Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Keadaan Bahaya

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status:
PP 27 1948

Kejahatan - kejahatan Dalam Keadaan Bahaya Yang Dapat Dihukum Dengan Hukuman Mati

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 01 Januari 1970
 • Status:
PP 28 1948

Militarisasi Jawatan Listrik dan Gas

 • Ditetapkan: 01 Januari 1970
 • Diundangkan: 27 September 1948
 • Status:
PP 29 1948

Pemberian Kekuasaan Mengeluarkan Surat Paksa Untuk Memungut Pajak

 • Ditetapkan: 27 September 1948
 • Diundangkan: 27 September 1948
 • Status:
PP 30 1948

Perubahan PP No. 14 Th. 1847

 • Ditetapkan: 27 September 1948
 • Diundangkan: 27 September 1948
 • Status:
PP 31 1948

Pemberian Tunjangan Kepada Janda Serta Anak Piatu Bekas Pensiunan Militer Dahulu

 • Ditetapkan: 27 September 1948
 • Diundangkan: 27 September 1948
 • Status:

Situs Terkait