Rahajeng Rahina Galungan Lan Kuningan

rahajeng rahina galungan lan kuningan
Om Swastyastu

Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu se-Dharma, Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian dan wara nugraha-NYA  kepada kita semua.


Om Santih, Santih, Santih, Om

Galeri

Situs Terkait